Main page
Профил ползвател 2
Стена на ползвателя
Покани за приятел
Напиши съобщение
User guestbook

Профил ползвател:

Геарес Кедр Колдун Геарес Кедр Колдун
Категория: Кучета
Порода: South Russian Ovtcharka

Геарес Геарес
Категория: Развъдници
Порода: Australian Kelpie
Профил ползвател
Геарес Кедр Колдун Геарес Кедр Колдун
Категория: Кучета
Порода: South Russian Ovtcharka
Титли: ЮЧР ЧР

Геарес Геарес
Категория: Развъдници
Порода: Australian Kelpie
Титли: 1309/97 РКФ

Реклама